Update vanuit ons

In deze tijd heeft u vast gehoord over de flinke uitdagingen waarmee we in de bouw te maken hebben. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van plan Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Samen me de gemeente zijn daarom nieuwe afspraken gemaakt over de herontwikkeling van het gebied.

Uitdagingen en woningbouwopgave

Het project heeft te maken met flinke uitdagingen. Dit komt vooral door rentestijgingen en hogere bouwkosten. Wethouder Geert Gerrits: “Door de recente economische ontwikkelingen kwam de start van het project op losse schroeven te staan. We begrijpen dat het voor bouwers en projectontwikkelaars een lastige tijd is. Maar we hebben als gemeente ook een flinke opgave in het verminderen van het woningtekort. De komende 10 jaar willen we daarom 3.000 woningen gaan bouwen. Behalve voor een aantrekkelijker centrum, hebben we het project TWKM daarvoor hard nodig. Samen met de projectontwikkelaar zochten we naar oplossingen om het plan toch haalbaar en betaalbaar te houden. We zijn blij dat dit is gelukt, ondanks de moeilijke omstandigheden. Als de gemeenteraad instemt met de financiële kant van de afspraken, kunnen we binnenkort starten met de eerste zichtbare werkzaamheden!”

Wat verandert in het project?
De eerder door de gemeenteraad vastgestelde ambities voor het gebied blijven overeind. Denk aan uitstraling, levendigheid, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Betaalbare koopwoningen
Betaalbare woningen zijn en blijven een belangrijke onderdeel. In plaats huurwoningen voor mensen met middeninkomens, bouwen we nu koopwoningen voor deze doelgroep. Dat zijn huizen met een maximale prijs van €355.000,- vrij op naam. De sociale huurwoningen worden iets kleiner, maar blijven een belangrijk onderdeel van het plan.

Appartementen in plaats van hotel
Het is niet gelukt om een investeerder te vinden voor het eerder bedachte hotel. De horecafunctie aan het plein tegenover Kasteel Wijchen blijft een belangrijk onderdeel van het plan. Daarom krijgt het evenementenplein nog steeds een grand café met terras. Daarboven komen appartementen in plaats van hotelkamers.

Commerciële ruimtes worden woningen
De vraag naar nieuwe commerciële ruimtes daalt, terwijl er veel vraag is naar nieuwe woningen. Om te voorkomen dat deze ruimtes leeg komen te staan, wordt een vijfde hiervan vervangen door woningen. Hierdoor ontstaat een mooie mix van commerciële ruimtes en wonen in het centrum op de begane grond.

Geen paviljoen
Er komt geen paviljoen achter de kerk.

Door deze aanpassingen kan de uitvoering van het plan ondanks deze lastige tijd tóch van start. De gemeenteraad beslist 30 november over de financiële kant van deze afspraken.