Planning en proces

Planning en proces

Veranderen kost tijd. Eind 2019 zijn we begonnen met de planvorming voor het project.

Planning bestemmingsplan
Afgelopen tijd hebben wij in nauw overleg met de gemeente Wijchen een nieuw bestemmingsplan op laten stellen. Dit ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 10 maart 2022 ter inzage. U kunt tot 20 april 2022 uw zienswijze indienen bij de gemeente Wijchen.

De komende weken werken we aan een nieuwe projectplanning. Als dit duidelijk is zullen we u hierover informeren.

muziek luisteren - TKWM

Duurzaamheid en historie

We willen de identiteit van Wijchen versterken. Een eerbetoon, een saluut aan vroeger….

Lees verder

Fase 1

De Burcht

De locatie van het oude gemeentekantoor verbindt ons met het verleden, met het kasteel…

Lees verder

Fase 2

De Oever

Hier overheerst het groene karakter. Dat is fijn om in te wonen en aantrekkelijk…

Lees verder

Fase 3

De Gaard

Deze rustige woonbuurt passen we optimaal aan aan het veranderende klimaat….

Lees verder