Planning en proces

Planning en proces

Veranderen kost tijd. Eind 2019 zijn we begonnen met de planvorming voor het project.

Planning bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is op 30 juni vastgesteld in de gemeenteraad. Het definitieve bestemmingsplan ligt vanaf 14 juli 6 weken ter inzage. Mensen kunnen nog in beroep bij de Raad van State. Gebeurt dit niet? Dan is het bestemmingsplan voor het project definitief.

muziek luisteren - TKWM

Duurzaamheid en historie

We willen de identiteit van Wijchen versterken. Een eerbetoon, een saluut aan vroeger….

Lees verder

Fase 1

De Burcht

De locatie van het oude gemeentekantoor verbindt ons met het verleden, met het kasteel…

Lees verder

Fase 2

De Oever

Hier overheerst het groene karakter. Dat is fijn om in te wonen en aantrekkelijk…

Lees verder

Fase 3

De Gaard

Deze rustige woonbuurt passen we optimaal aan aan het veranderende klimaat….

Lees verder