Planning en proces

Planning en Proces

Tussen Kasteel en Wijchens Meer wordt als het plan is gerealiseerd, een plek zijn voor iedereen. En dat begint nu al.

Meedenken en doen?

We staan pas aan het begin van het project. De komende tijd vragen we aan de inwoners van Wijchen, aan de ondernemers en aan iedere andere betrokkene om mee te denken en om mee te doen. Want dit is een verandering die ons allemaal aangaat.

We organiseren de komende tijd activiteiten om het voor u makkelijker te maken om het project van dichtbij te volgen en wie weet, op bepaalde punten te helpen bij de uitwerking. We gaan (digitale) informatiebijeenkomsten houden, een rondwandeling door het gebied en interactieve werksessies. Houd onze nieuwspagina, social media en nieuwsbrief dan ook in de gaten.

Tussen Kasteel en Wijchens Meer wordt als het plan is gerealiseerd, een plek voor iedereen. En dat begint nu al. Want we zijn op zoek naar inwoners en ondernemers van Wijchen die plaats willen nemen in het inwonersplatform en de ondernemersdenktank en regelmatig met ons aan tafel gaan zitten om het plan door te praten.

Planning en Proces

Veranderen kost tijd. Nu bevinden we ons nog in de beginfase van het plan. Op dit moment staan we aan de start van de uitwerking van het ontwerp voor fase 1, De Burcht. In aankomend jaar wordt het plan tot in detail uitgewerkt en willen we graag weten wat u ervan vindt. Ook stellen we in deze fase de uitwerkingsplannen van het bestemmingsplan op en doorlopen we de bijbehorende procedures. Het streven is om in de eerste helft van volgend jaar in verkoop te gaan, zodat we in de tweede helft van 2022 kunnen starten met de bouw van De Burcht, fase 1.

Voor dit plan werken veel partijen met elkaar samen. En er is veelvuldig overleg met de gemeente Wijchen.


OZ Architecten : stedenbouw en architectuur

H+ S Landschapsarchitecten : inrichten openbare ruimte

Squarewise : duurzaamheid energie

IF Technology : energiesysteem

Bureau Buhrs : gebiedscommunicatie en participatie

We Drive Solar : deelmobiliteit

New Horizon : circulaire sloop en materialen

Ellen Brouwers Designing Art

Welling Bouw

Ter Steege

Gemeente Wijchen