De Gaard

Fase 3

De Gaard

Deze rustige woonbuurt passen we optimaal aan aan het veranderende klimaat. In de Gaard zullen woningen worden gebouwd voor gezinnen en senioren. Een mix van gezinswoningen, patiowoningen en appartementen. Juist hier komt het groene en het sociale karakter van het plan bij elkaar. Want de moestuintjes en andere fijne groene plekken maken het voor de bewoners makkelijk om elkaar te ontmoeten.