Start asbestsanering

Op dit moment is New Horizon druk bezig met het oogsten van het oude gemeentekantoor. De materialen die we uit het gebouw halen, worden verwerkt in nieuwe materialen. Deze worden hergebruikt bij het bouwen van nieuwe gebouwen. Door de oogst van het oude gemeentekantoor komt de ruimte vrij voor de bouw van fase 1 ‘De Burcht’ binnen project Tussen Kasteel en Wijchens Meer.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren ?
Kort na de paasdagen wordt gestart met de asbestsanering. De asbesthoudende bronnen worden door een gecertificeerd bedrijf verwijderd volgens de geldende Wet- en regelgeving.

Wat zijn de risico’s van asbest?
Gezondheidsrisico’ s kunnen ontstaan door het inademen van losse asbestvezels. In de buitenlucht zijn altijd asbestvezels aanwezig in lage concentraties. De kans om ziek te worden van asbestvezels wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties hiervan. Om deze reden zijn onze deskundige werknemers verplicht om (preventief) beschermende middelen te dragen. Dit gaat om de bekende witte pakken. Daarbij wordt het gebied afgezet met waarschuwingslint. Voor wie er niet dagelijks mee omgaat, kan het er bedreigend uitzien. Maar eigenlijk is het tegendeel waar. Het geeft aan dat we zorgvuldig en veilig omgaan met asbest. En daardoor is de kans op asbestblootstelling voor de omgeving verwaarloosbaar.  

Planning
We verwachten te starten op 2 april 2024. De asbestsaneringen neemt ongeveer drie tot vier weken in beslag.