Prijsvraag Kleine Elst

In fase 1 van het project speelt water een belangrijke rol. Historisch gezien liep hier de Kleine Elst. Een watergeul die toen al de route van Kasteel naar Wijchens Meer kenmerkte. Het project heeft de ambitie om hier een verwijzing naar te maken. Dit gebeurt door middel van een lijngoot inclusief tekst. Voor deze tekst schrijven we een prijsvraag uit.

Wat?
Voor op de lijngoot zoeken wij een tekst. Een mooi voorbeeld uit Utrecht is hieronder weergegeven. Er zijn een aantal criteria voor de tekst:

  1. Link leggen naar de Kleine Elst;
  2. Moet Tijdloods zijn;
  3. Hoeft niet te rijmen, maar het mag wel;
  4. Maximaal 50 woorden bevatten.

______________________________________________________________________________________________________

Voorbeeld lijngoot Utrecht

Prijsvraag
Wijchenaren wordt gevraagd mee te denken en hun ideeën voor de tekst in te leveren. Dit doen we door het uitschrijven van een prijsvraag. Deze loopt van 19 april tot 17 mei. Mensen kunnen hun ideeën indienen via de knop hieronder of door te mailen naar info@tkwm.nl