Nieuw bestemmingsplan

Eind juni vernietigde de Raad van State een deel van het globale bestemmingsplan, omdat het op onderdelen onvoldoende was gemotiveerd. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor TKWM. De komende tijd voeren we gesprekken met alle betrokken partijen. We houden u op de hoogte van de voortgang. Houd hiervoor onze website in de gaten.