Inwonersplatform

Vrouwen in tuin - Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Op dinsdag 1 juli heeft het derde Inwonersplatform plaatsgevonden. We hebben gesproken over de commerciële functies in de Burcht, het fietsverkeer in het gebied en de invulling van het nieuwe Kasteelplein.  Zo bleek rondom het nieuwe Waterplein behoefte te zijn aan afhaalkoffie, smootiebars of andere to go concepten, zodat je daarna een plekje kan zoeken op het plein of bij het kasteel. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor duidelijke en veilige looproutes in het gebied. Erg waardevolle tips, waar we verder mee gaan!